Aktualitky

Monitoring vzdelávacích výsledkov

za prvý polrok školského roka 2021/2022 bude prebiehať v dňoch 18. - 24. januára 2022.

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM