Aktualitky

Rodičovské združenie

Rodičovské združenia formou individuálnych konzultácií učiteľ - žiak - rodič

I. ročník - 21. - 22. januára 2020

II. A - 23. januára 2020

II. B - 21. - 22. januára 2020

III. ročník - 21. januára 2020

IV. A - 22. - 23. januára 2020

IV. B - 22. - 23. januára 2020

V. ročník - 22. januára 2020

 

DIÁRIUM