Aktualitky

Rodičovské združenie

I., V. ročník 11. 9. o 17:00

II. - IV. ročník 12. 9. o 17:00

Úvodné stretnutia s rodičmi budú prebiehať v jednotlivých ročníkoch bez prítomností detí v zariadení.

 

DIÁRIUM