Aktualitky

Testovanie 5

Testovanie 5-2022
 
sa uskutoční 18. mája 2022 (streda).
Žiaci budú testovaní z/zo:
 
 matematiky (žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským),
 
 slovenského jazyka a literatúry (žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským), 
 
Všetky materiály, obsahujúce organizačné pokyny k administrácii T5-2022 a iné informácie súvisiace s testovaním, sú postupne zverejňované na internetových stránkach: www.nucem.sk (v časti Testovanie T5-2022) a http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5
 
 

DIÁRIUM