Aktualitky

Zápis - bilingválna trieda

Zápis detí do bilingválnej triedy v prvom ročníku pre školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 3. -24. júna 2019

Podmienkou prijatia žiaka je školská zrelosť v zmysle ISCED 0, odporúčanie z ktorejkoľvek CPPaP na základe psychologického vyšetrenia. Prihláška.

 

DIÁRIUM