Aktualitky

Interaktívna hodina náboženskej výchovy

Vo štvrtok 16. mája počas dopoludňajšieho vyučovania sa žiaci 3. ročníka, navštevujúci náboženskú výchovu zúčastnia interaktívnej hodiny náboženskej výchovy v priestoroch Komunity dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta na Smetanovej 6 v Košiciach 

Doprava je riešená mestskou hromadnou dopravou.

 

DIÁRIUM