Aktualitky

Depistáž, bilingválna trieda

Depistáž školskej spôsobilosti zameraná na psychologické posúdenie školskej zrelosti budúcich prvákov a testy pre výber žiakov do bilingválnej jazykovej triedy (angličtina) bude prebiehať 27. februára 2020 v priestoroch našej Súkromnej MŠ a Montessori centra na Jiskrovej 3 v Košiciach od 8:30.

Garant: PhDr.Viera Podracká CPPaP Zuzkin park 10, 040 11 Košice 0911 030 930

 

DIÁRIUM