Aktualitky

TIMMS 2019

Naša škola bola vybratá medzinárodným centrom IEA HAMBURG spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku do výskumnej vzorky 205 škôl, ktoré sa zúčastnia medzinárodnej štúdie TIMMS 2019 - Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied. Cieľovou skupinou štúdie sú žiaci 4. ročníka základných škôl. Testovanie bude prebiehať v termíne od 13. - 24. mája 2019.

Garantom je NÚCEM. Bližšie info TU

 

DIÁRIUM