Aktualitky

Dištančné vyučovanie

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva bude vyučovanie v termíne 1. - 5. 2. 2021 prebiehať dištančnou formou. 
 

 

DIÁRIUM