Aktualitky

Škola 13. - 14. 9. 2021

V pondelok 13. septembra 2021 je prevádzka našej školy a školského klubu detí štandardne od 7:30 do 16:30. V tento deň prosíme zabezpečiť pre deti suchý obed z dôvodu prerušenia prevádzky školskej jedálne (donáška stravy nie je dovolená). 

 

V utorok 14. septembra 2021 bude dištančné vzdelávanie počas vyučovania aj školského klubu detí. Vzdelávanie bude prebiehať samoštúdiom, učebné materiály pošlú mailom pedagógovia v piatok 10. sepembra 2021.

 

Odvôvodenie: Pre plánované dopravné obmedzenia v utorok 14. septembra škola nie je schopná garantovať príchod pedagogických zamestnancov do školy a tým zabezpečiť vyučovanie a školský klub detí v intenciách aktuálnych opatrení (nemiešanie skupín).

 

Ďakujeme za pokojné a úspešné zvládnutie všetkých dní v novom školskom roku :)

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM