Aktualitky

Krúžky

Vzhľadom na nové termíny prosíme rodičov o potvrdenie záujmu o krúžky. Zaslať vychovávateľom mailom do 1. apríla 2022 vrátane.

Kontakty:

prváci: timea.kleinova@sukromnazslermontovova.sk

druháci: stanislava.valachova@sukromnazslermontovova.sk

tretiaci a piataci: daniela.sakmarova@sukromnazslermontovova.sk

štvrtáci: pavol.sulak@sukromnazslermontovova.sk

 

Harmonogram mimoškoských činností od 4. apríla 2022 v zmiešaných skupinách

Pondelok

Šach 1.-2. ročník: 14:30-15:30

Pet me: 14:30-15:30

Turistický (s prstom po mape): 14:30-15:30

Utorok

Športové hry 3.-5. ročník: 14:45-15:45

Divadlo: 14:30-15:30

Streda

Keramika 1.-2. ročník: 14:00-15:00

Keramika 3.-5. ročník: 15:00-16:00

Šach 3.-5. ročník: 14:30-15:30

Štvrtok

Numerika 1.-2. ročník: 14:00-15:00

Numerika 3.-5. ročník: 15:00-16:00

Športové hry 1.-2. ročník: 14:45-15:45

Piatok

Šikovníček: 14:30-15:30

Ruský jazyk: 14:30-15:30

 

DIÁRIUM