Aktualitky

Harmonogram dňa škôlkari

Harmonogram dňa pre deti od 2 do 5 rokov

7.00 - 9.00 individuálne aktivity s montessori pomôckami
9.00 - 11.30 dopoluňajší blok aktivít podľa týždenného rozvrhu (anglický jazyk, matematika, jazyk, telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, kozmická výchova, body fit program s fyzioterapeutom, zúbková víla s dentálnou hygieničkou), desiata, relax, pobyt vonku
11.30 - 14.30 hygiena, obed, relax/spánok
14.30 - 15.00 olovrant, príprava na popoludňajšiu činnosť
15.00 - 16.30 popoludňajší blok aktivít, záujmová činnosť podľa výberu
  individuálne aktivitky s montessori pomôckami
 

DIÁRIUM