Agresívne dieťa

Agresivitu podporuje najmä:

  • pýcha rodiča, že je jeho dieťa drsné, "asertívne" a že sa v živote nestratí,
  • fyzický trest za prejavy agresivity. Ak dieťa, ktoré bolo agresívne, dostane od rodiča alebo iného dospelého bitku, zvykne si, že bitka  je prirodzená reakcia voči človeku, ktorého správanie je nevyhovujúce. S veľkou pravdepodobnosťou bude z dieťaťa agresívny človek, ktorý zbije bez problémov každého, koho správanie sa mu nebude páčiť.

Ak agresia dieťaťa voči komukoľvek, čomukoľvek a kedykoľvek trvá viac ako niekoľko týždňov, je nutné vyhľadať pomoc špecialistov.

 

DIÁRIUM