Klamanie

Deti klamú z rôznych dôvodov a skôr ako dieťa usvedčíme, či uložíme trest, je užitočné porozumieť súvislostiam aj dôvodom, prečo klamú. Dieťa má na klamstvo zvyčajne tieto dôvody:

  • bojí sa trestu,
  • je unesené svojou fantáziou,
  • kopíruje správanie dospelých.

Žiadny dôvod na klamstvo nie je akceptovateľný ani ospravedlniteľný. Základným elementom komunikácie je pravda a mali by ho rešpektovať bezvýhradne všetci dospelí, ktorí s dieťaťom trávia čas.

Dieťa sa bojí trestu, preto vedome klame. Myslí si, že klamstvo je menší priestupok ako samotný skutok, kvôli ktorému klame. Ak dieťa dospelý nezastaví a správne mu nevysvetlí, že klamstvo je väčší priestupok voči pravidlám ako hocičo zlé čo spravilo, môže si osvojiť nevhodný model správania na celý život. Ak sa dieťa prizná, je vhodné pochváliť ho a morálne oceniť za to, že mu môžete veriť. Trest môže byť miernejší ako keď sa neprizná a naďalej klame.

Ak si dieťa vymýšľa, necháva sa unášať fantáziou a uniká vo svojich predstavách, nejde o vedomé klamstvo. V záujme zdravého vývinu dieťaťa je však nutné rešpektovať hranice medzi realitou a životom "akože". Dieťa okolo piateho roku musí vedieť rozlišovať medzi "tu a teraz" a kedy sme "tam". V tomto veku už nie je prípustné súvislé žartovanie dieťaťa a zľahčujúci prístup. Za svoje správanie aj k iným je už dieťa zodpovedné a za porušovanie pravidiel musí niesť následky.

Ak dieťa klame, lebo to vidí robiť dospelých vo svojom okolí, je nevyhnutné odstrániť tento model správania. Dieťa nerozlišuje milosrdné lži, ktorými dospelák chce byť ohľaduplný a taktný a pre pokoj vo vzťahoch zaklame. Dieťa vidí "len" to, že dospelý klame a dokonca sa mu za to vôbec nič nestane. Nebezpečné modelové správanie je aj navádzanie na klamstvo ("Povieme babke, že smotanu nemali, dobre?"). Dieťa je ako časovaná biologická zbraň, ktorú namierujú dospeláci cielene a presne - voči sebe. Tajomstvo aj hrozba účinku je v zdedení, odpozorovaní a inteligentnom znásobení "vkladu" programátora.

 

DIÁRIUM