Poradenský servis

V tejto sekcii komentujeme a popisujeme časté a bežné situácie a javy, ktoré s nami klienti konzultujú a zvyčajne sú prítomné v bežnom živote takmer každého dospeláka v kontakte s dieťaťom. Vychádzame s dlhoročnej praxe štúdia odbornej literatúry a predovšetkým z dôsledného overovania v praktickom živote. Poradenský servis, zadefinovanie pojmov môže byť cennou indíciou, upozornením na prípadný problém, príp. môže prispieť k ujasneniu a zorientovaniu sa v možnom probléme. Nepredkladáme návody ani zaručené pravdy.

AKTUALITKY

 

DIÁRIUM