Vedenie detí k uvedomelej disciplíne

Ochrana pred úrazmi je dôležitá súčasť učenia a výchovy. Našimi základnými princípmi sú:

  • Stanovujeme veku primerané pravidlá,
  • dôsledne ich pripomíname,
  • za každých okolností vyžadujeme ich dodržiavanie,
  • bez výnimky ich dodržiavajú aj dospeláci.

Všetky pravidlá opakujeme najmä vtedy, keď sa dieťa ešte len ocitne na hranici pravidiel bezpečnosti a dovtedy, kým pochopí a naučí sa, že nebezpečné správanie je neprípustné. Deti v určitých fázach vývoja ľahko podliehajú agresivite, tvrdohlavosti alebo neschopnosti koncentrácie. Vtedy je zvýšené riziko úrazu a nešťastia. Maximálnu opatrnosť venujeme, ak dieťa nemá „svoj deň“, pretože môže nutkavo porušiť aj tie pravidlá, ktoré už inak akceptuje a urobí niečo, čo by sme od neho nečakali.

 

DIÁRIUM