Exkluzívna ponuka

Naša značka

 • Veríme, že v každom dieťati je ukrytý poklad. Vieme toto bohatstvo objavovať a rozvíjať
 • Moderní učitelia, šťastné deti a cieľavedomý manažment centra
 • Profesionálnosť a kvalita, efektívnosť
 • Rovnosť šancí a férový prístup
 • Akademická čestnosť a čestnosť ako taká, pravdivý monitoring kvality
 • Slušné medziľudské vzťahy, dôvera vo vzájomný rešpekt, efektívna komunikácia
 • Faktor dobrej nálady, vôľa učiť sa a využívať príležitosti
 • Rovnováha medzi slobodou a pravidlami
 • Poriadok a kľud, tvorivá klíma, škôlka ako bezpečné a podnetné prostredie pre všetkých členov našej edukačnej komunity
 • Pripravujeme dieťa pre život, nie život pre dieťa
 • Škôlka je podporné prostredie a miesto pre učenie, základom výchovy je rodina. Kompatibilita škôlky a rodiny je pre dosiahnutie akademického a sociálneho úspechu dieťaťa nevyhnutná
 • Nie sme ambulancia ani nápravný ústav
 • Do škôlky môže chodiť len zdravé dieťa
 • Špecifický problém si vyžaduje špecialistu
 • O modernej škôlke nesnívame, my moderná škôlka sme
 

DIÁRIUM