Záujmová činnosť pre deti od 3 do 5 rokov

Nemecký jazyk (predškoláci)

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
Pondelok 14.15 - 15.00 pani učiteľka Anka predškolská trieda

Ruský jazyk (predškoláci)

 

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
Pondelok 14.15 - 15.00 pán učiteľ Tobiaš písmenkovo

Keramické všeličo

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
Utorok 14:00 - 15:00 (predškoláci) pani Ester písmenkovo
Utorok 15.00 - 16.00 (kuriatka a lienky) pani Ester písmenkovo

Divadlo a pohybová dramatika

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
Pondelok 15.00 - 16.00 pán učiteľ Lukáš predškolská trieda

 

Tanec a rytmika

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
Streda 15.10- 16.10 pani učiteľka Tamarka Telocvičňa

 

Športová gymnastika

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
Štvrtok 14:00 - 15:00 (predškoláci) pani Zuzka Telocvičňa
Štvrtok 15.00 - 16.00 (kuriatka a lienky) pani Zuzka Telocvičňa

 

Náboženstvo

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
Streda 14.25 - 15.10 pani učiteľka Písmenkovo

 

             

 

DIÁRIUM