Záujmová činnosť

Škôlku robí atraktívnou pre detí, rodičov a pedagógov aj široké spektrum mimoškolskej a záujmovej činnosti. Dieťa si môže vybrať ľubovoľný počet aktivít bez finančného zaťaženia rodičov.


  • Nemecký jazyk, ruský jazyk,
  • Keramické všeličo a tvorivé dielničky
  • Tanec a rytmika 
  • Pohybová dramatika a divadielko
  • Gymnastika
  • Náboženstvo
  • súkromné hodiny hry na klavíry

 
 

DIÁRIUM