Aktualitky

Korčuliarsky výcvik

na štadióne Crow Arena na Kavečianskej ceste v Košiciach

10.-21. 2. 2020 v čase dopoludňajšieho vyučovania pre 1. – 3. ročník

Bližšie info na návrátke a u triednych učiteľov a v kancelárii školy.

 
   


 

 

DIÁRIUM