Časový harmonogram vyučovania a prestávok

 

  Trvanie vyučovacej hodiny Trvanie prestávky
0. 7.45 – 8.20 8.20 – 8.30
1. 8.30 – 9.15 9.15 – 9.30
2. 9.30 – 10.15 10.15 – 10.25
3. 10.25 – 11.10 11.10 – 11.20
4. 11.20 – 12.05 12.05 – 12.15
5. 12.15 – 13.00 13.00 – 14.00
6. 14.05 – 14.50 14.50 – 14.55
7. 14.55 – 15.40  
 

DIÁRIUM