Aktualitky

Záujmové útvary 2018/2019

Prihlásovanie na záujmové útvary v školskom roku 2018/2019 prebieha v dňoch 4. - 14. septembra 2018

Jazyky:

 • francúzsky 
 • nemecký (streda 15:15 - 16:15)
 • španielský
 • talianský 
 • maďarský 
 • ruský (streda 15:15 - 16:15)

Umenie:

 • veselá výtvarná výchova 
 • kreatívne maľovanie a kresba (od tretieho roníka) (piatok 15:15 - 16:15)
 • šikovníček alebo vyšívame, háčkujeme, lepíme, tvoríme, vyrábame (predškoláci, prvý a druhý ročník 
 • šikovník (kreatívna tvorba od tretieho ročníka) 
 • keramické všeličo pre 3.,4.,5. roč (štvrtok 15:30 - 16:30)
 • keramické všeličo pre predškolákov (štvrtok 13:30 - 14:30)
 • keramické všeličo pre 1. a 2. ročník (štvrtok 14:30 - 15:30)
 • zbor a zborík (streda 14:20 - 15:05)
 • kapela
 • folklorik 
 • divadlo - všetky ročníky 

Šport:

 • športové hry (predškoláci, 1.,2.roč) (piatok 14:45 - 16:00)
 • športové hry (3.,4.,5.,6.roč) (utorok 15:30 - 16:30)
 • stolný tenis (predškoláci a prváci)
 • stolný tenis (od druhého ročníka)
 • vodné pólo + rekreačné plávanie (za príplatok 20 € mesačne) 
 • gymnastika (predškoláci, prvý a druhý ročník) (utorok 14:30 - 15:30)
 • gymnastika (od tretieho ročníka) (utorok 15:30 - 16:30)
 • parkour (1,2. ročník )pondelok (14:30 - 15:30)
 • parkour (3.-5. ročník) (piatok 15:30-16:30)
 • profitanečná 

Spoločenskovedné:

 • Einstein, šach a logika (pondelok 14:15 - 15:15)
 • Einstein, šach a logika 
 • záchranár
 • ekológ
 • turisti
 • pardon (alebo kurz spoločenskej etikety)

Iné:

 • školský časopis, multimediálka, fotoreportéri 
 • varíme, pečieme, degustujeme 
 • pet me 

Pripravujeme:

 • skauti

Žiaci sa môžu prihlásiť na ľubovoľný záujmový útvar. Podmienkou je pravidelná a aktívna účasť v danom polroku, len na základe platnej prihlášky a minimálne desať prihlásených záujemcov. Odhlásenie/prihlásenie žiaka vždy k začiatku nového polroka. Presný časový harmonogram záujmových útvarov bude zákonným zástupcom a žiakom prístupný v prvom týždni školského vyučovania. Prihláška TU.

 

DIÁRIUM