Aktualitky

Slávnostné ukončenie šk. roka 2018/2019

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

 

piatok 28. júna 2019 od 8.30 do 11.00

 

Harmonogram dňa:

 

8:30 - 9:30triednicke hodiny, odovzdávanie vysvedčení

9:30 - 11:00slávnostné ukončenie školského roka v priestoroch Súkromnej základnej školy na Lermontovovej 1

Riadna prevádzka SŠKD je v piatok od 7:00 do 16.30 v priestoroch školy na Lermontovovej 1.

V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní si zákonní zástupcovia môžu prevziať vysvedčenie po 11.00 v kancelárii školy, príp. počas vopred dohodnutého termínu počas prázdnin.

Súkromný školský klub detípočas mesiaca júl s bohatým programom riadne funguje v priestoroch na Jiskrovej 3. Záujem prosíme nahlásiť v kancelárii školy do 28. júna 2019.

Prajeme krásne prázdniny a tešíme sa na naše skvelé deti, rodičov a priateľov školy v novom školskom roku. :)

 

DIÁRIUM