Aktualitky

Od 1. 6. je škola otvorená

V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je škola           od 1. 6. 2020 opäť otvorená.

Prosíme rodičov o nahlásenie záujmu o návštevu školy do 22. 5. 2020 (piatok) mailom na kanceláriu školy alebo triednym učiteľom. Tešíme sa na Vás :) 

 

DIÁRIUM