Aktualitky

Prerušenie vyučovacieho procesu

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 
Z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bude vyučovanie na škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti OZ Združenie pre rozvoj vzdelávania Lermontovova 1, Košice prerušené v období 30. marca až do odvolania. Bližšie info TU
 
O ďalšom postupe Vás budeme informovať.
 
Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a podľa usmernenia ministerky školstva bude prevádzka školy a školského klubu v termíne 16. - 27. marca 2020 prerušená. Viac info  TU.
 
 
za účelom ochrany verejného zdravia a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov je prerušený vyučovací proces v dňoch 11.03.2020 až 13.03.2020. Prerušenie sa týka školy a školského klubu vzhľadom na odstávku školskej jedálne pri SPŠSaG. 
O ďalších prípadných zmenách v organizácii vyučovania a činnosti školského klubu budeme informovať prostredníctvom našej www stránky. 
 
 
za účelom ochrany verejného zdravia a organizačných dôvodov v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov je prerušený vyučovací proces v dňoch 09.03.2020 a 10.03.2020. Prerušenie sa týka školy a školského klubu vzhľadom na odstávku školskej jedálne pri SPŠSaG. 
O ďalších prípadných zmenách v organizácii vyučovania a činnosti školského klubu budeme informovať prostredníctvom našej www stránky. 

 

DIÁRIUM