Aktualitky

Konzultačné hodiny

Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky v zborovni 0948 757 045, alebo mailom meno.priezvisko@sukromnazslermontovova.sk

 

Mgr. Eva Saláteková - štvrtok 8:30-9:30 kontakt: 0903 272 450

Mgr. Katarína Kiklicová - pondelok 13:00-14:00

Mgr. Timea Grác - štvrtok 8:00-9:00

PaedDr. Jana Šenkocová - streda 14:30-15:30

Mgr. Alena Sameková - streda 8:00-9:00

Mgr. Lucia Baňasová - pondelok 13:30-14:30

Mgr. Katarína Ivanovová - štvrtok 13:30-14:30

Mgr. Dominik Dorič - štvrtok 8:30-9:30

Mgr. Stanislava Valachová - streda 8:30-9:15

Bc. Timea Kleinová - štvrtok 8:30-9:15

Mgr. Daniela Sakmárová - utorok 9:30-10:15

Bc. Pavol Šuľák - pondelok 9:30-10:15

Mgr. Tobiáš Štofančík- piatok 13:15-14:00

Mgr. Tamara Babjáková - utorok 13:30-14:15

Mgr. Anna Valčáková - piatok 9:30-10:15

Mgr. Petra Konečná - utorok 13:15-14:00 kontakt: 055 622 33 65

 

DIÁRIUM