Aktualitky

Odhlasovanie z obedov

Z prevádzkových dôvodov školskej jeálne pri SPŠSaG je odhlasovanie z obedov povinné uskutočniť najneskôr do 7:55 v aktuálnom dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní. 

Kontakt: 0905 185 056 katarina.timkova1@gmail.com - pani vedúca jedálne

0948 757 045 - zborovňa

V prípade neodhlásených obedov všetky režijné náklady na stravu uhrádza zákonný zastupca žiaka.

 

DIÁRIUM