Kontakt

https://www.google.com/maps/place/Jiskrova+1511%2F3,+040+01+Ko%C5%A1ice/@48.728825,21.2625463,17z/data=!4m5!3m4!1s0x473ee0629a5ca059:0xfb2f3b7e2fe03e6a!8m2!3d48.7284358!4d21.2629969Súkromná materská škola a Detské montessori centrum
Jiskrova 3
040 01 Košice

Telefonický kontakt

Kancelária RŠ:                        055 / 622 33 65
Riaditeľka školy: 0903 272 450
 
Zástupkyňa RŠ DMC:
 
055 / 622 33 65
Zástupkyňa RŠ SZŠ: 0948 757 045
Súkromný školský klub detí: 0948 757 045
Zborovňa: 0948 757 045
   

Internetový kontakt

web:        www.sukromnazslermontovova.sk
e-mail: kancelaria@sukromnazslermontovova.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0444772132/0900

Žiadame všetkých klientov a návštevy, aby rešpektovali zákaz vjazdu do areálu školy.

Bezplatné parkovanie je možné pozdĺž Masarykovej ulice od križovatky oproti Železničnej nemocnici.

 

DIÁRIUM