Jazyky

Cudzie jazyky sú prirodzenou súčasťou života našej školy. Kontakt s rodenými zahraničnými lektormi, klientmi a žiakmi školy umožňuje jazyk spoznávať a osvojovať v reálnych prirodzených súvislostiach. Jazyk napĺňa jednoznačný komunikačný cieľ.

V ucelenom systéme vzdelávania našej školy sa žiaci učia anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk od dvoch rokov v školskom systéme a od prvého ročníka  ako povinný predmet. V konverzácii komunikujú s britským aj americkým lektorom.

Od piatich rokov si dieťa môže zvoliť ďalší cudzí jazyk ako záujmovú činnosť. V ponuke je francúzsky, španielsky, ruský, nemecký a maďarský jazyk. Vo výučbe v tomto štádiu preferujeme mať jazyk „napočúvaný“, vedieť opakovane priraďovať určité výrazy k situáciám. Kopíruje to spôsob osvojovania materinského jazyka a ukazuje sa ako najprirodzenejší a najefektívnejší spôsob výučby. Od tretieho - štvrtého ročníka odporúčame, aby dieťa malo zaradený vo svojich aktivitách ďalší cudzí jazyk ako „prípravku“ pred zaradením ďalšieho cudzieho jazyka od šiesteho ročníka.

Španielsky jazyk

Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
Streda 15.00 - 16.00 Mgr. Martina Uzíková DMC

Ruský jazyk

Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
Štvrtok 15.00 - 16.00 Mgr. Božena Baliová II. ročník
 

DIÁRIUM