Moderný tanec

Hodina plná dynamickej hudby a sviežeho pohybu, smiechu a radosti, spolupráce a tvorivosti. Tancujeme choreografie zložené z viacerých štýlov ako napr. hip-hop, disco, jazz, latino.

Časový harmonogram Vyučujúci Skupina
       
 

DIÁRIUM