Hygiena

  • Vyučovania sa môžu zúčastňovať len zdravé deti,
  • zvýšená prevencia v hygienických návykoch,
  • učebne aj toalety sú permanentne vybavené antibakteriálnym tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • dôraz na kvalitu upratovania interiéru.                        
 

DIÁRIUM