Relax

Škola ako životný priestor poskytuje bohaté možnosti pre deti i pedagógov aj na zmysluplné voľno a oddych, ktoré dodávajú potrebnú energiu na zvládnutie úloh a dosiahnutie cieľov. Dôležitá je efektívna organizácia vyučovania (začiatok vyučovania, usporiadanie dopoludňajších činností využíva maximálne efektívne výkonovú krivku detí aj dospelých), profesionálna práca pedagógov, moderné vyučovacie metódy, možnosť zmeny prostredia (striedanie učební, interaktívne vyučovanie v exteriéri), funkčné vybavenie a zariadenie interiéru (relaxačné zóny, veľký koberec a gauč v triedach), výber činností, ktoré sú zároveň relaxom (práca s pomôckami, hry, široké spektrum atraktívnej mimoškolskej činnosti), pohodová klíma, pokoj, poriadok a kľud.

 

DIÁRIUM