Organizácia školského roka

Začiatok školského roka:                                 1. septembra 2021

Začiatok školského vyučovania:                      2. septembra 2021

Začiatok vyučovania podľa rozvrhu:                3. septembra 2021

Koniec prvého polroka:                                   31. januára 2022

Začiatok druhého polroka:                              1. februára 2022

Koniec druhého polroka:                                 30. júna 2022

 

Škola a školský klub v pracovných dňoch riadne fungujú v tomto čase:

Súkromný školský klub detí v Súkromnej základnej škole  7.30 - 8.15
Riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu  od 8.30
Súkromný školský klub detí v jednotlivých oddeleniach  po skončení vyučovania do 16.30
Mimoškolská a záujmová činnosť  15.00 - 16.30

V čase školských prázdnin funguje v priestoroch Detského montessori centra Súkromný školský klub detí podľa záujmu a potrieb klientov. Minimálny počet detí v skupine je 15.

 

DIÁRIUM