Projekty

Škola realizuje pestré spektrum aktivít a projektov s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie prostredie pre získanie a aplikovanie kompetencií žiakov v bežnom úspešnom živote. Mnohé aktivity realizujeme v spolupráci s rodičmi. Máme výbornú spoluprácu špeciálnej pedagogičky s vyučujúcimi pri výučbe žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, nadštandardnú tímovú spoluprácu pedagógov v školskej i mimoškolskej činnosti, výbornú spoluprácu s organizáciami v meste.

Všetky projekty finančne výrazne podporuje zriaďovateľka školy.

 

DIÁRIUM