Bádame a skúmame

Škola pravidelne navštevuje Východoslovenské múzeum, Technické múzeum a Východoslovenskú galériu. Na základe dohody s vedením múzea sú pre žiakov našej školy pripravované zaujímavé aktivity a prezentácie súvisiace s preberaným učivom.

Výhodou sú skupiny s nízkym počtom žiakov, zadávanie vlastných tém školou, ktoré zamestnanci múzea zaujímavou formou prezentujú žiakom na vysokej profesionálnej úrovni.

 

DIÁRIUM