Harmonogram mimoškolskej činnosti

Jazyky

Názov činnosti Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
         
         

Spoločenské vedy

Názov činnosti Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
       

Veda a technika

Názov činnosti Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
         

Kultúra a umenie

Názov činnosti Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
         

Telovýchova a šport

Názov činnosti Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
         

Zdravie a pohyb

Názov činnosti Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
         
 

DIÁRIUM