Zdraví ako rybičky

Deti sú vedené  k starostlivosti o svoje zdravie aj konzumovaním pestrej a hodnotnej stravy, pravidelným pitným režimom. Škola zabezpečuje desiaty a olovranty - denne čerstvé ovocie, kyslomliečne výrobky, celozrnné pečivo, čerstvá jablková šťava, filtrovaná čistá voda. Všetci žiaci sa stravujú v školskej jedálni. Zvýšená prevencia v hygienických návykoch - učebne aj toalety sú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, vyučovania sa môžu zúčastňovať len zdravé deti.

     

 

DIÁRIUM