Jazyky sú bránou do sveta

Deti sa učia od útleho veku cudzie jazyky, je to pre nich prirodzená súčasť učenia a hry. CLIL metóda s kvalifikovanými lektormi, bilingválne vyučovanie vlastivedy, matematiky a prírodovedy v 3. a 4. ročníku, kontakt s deťmi z cudzojazyčného prostredia sú výborným predpokladom osvojenia cudzieho jazyka nielen pre nadané deti. Škola spolupracuje s prestížnymi jazykovými školami WORD life a SIDAS. Veľký význam má individuálne štúdium pedagógov anglického jazyka v rôznych formách vzdelávania vrátane projektov a súkromných hodín.

 

DIÁRIUM