Program celoživotného vzdelávania

Projekt Comenius predstavuje sektorový podprogram, ktorý tvorí súčasť celoživotného vzdelávania v EÚ. Tento program nadobudol účinnosť rozhodnutím európskeho parlamentu a rady č. 1170/2006/es z 15. novembra 2006 a bude sa realizovať v rokoch 2007-2013 pod názvom “Program celoživotného vzdelávania“.

V praxi to znamená, že ponúka mobilitu učiteľov na úrovni študijných programov a študijných pobytov, školské partnerstvá a sprievodné aktivity podľa cieľov v rámci vzdelávacích preferencií EU.

Podrobný harmonogram vzdelávania viď. Plán práce školy pre aktuálny školský rok.

 

DIÁRIUM