Európa a JA

Vzdelávací program Európa a JA učí mladých ľudí (žiakov vo veku 10 – 12 rokov) získať povedomie o ekonomických zdrojoch, udržateľnom rozvoji, o prístupe k zdrojom, či ako ovplyvňujú našu konkurencieschopnosť. Tento interaktívny program zároveň žiakom prezentuje ako fungujú podniky v Európe, aké ekonomické problémy riešia, ktoré ovplyvňujú nielen ich, ale aj ľudí.

Program ponúka 6 tém, podrobne časovo rozplánovaných, ktorých náplň je obsahovo rozdelená na 12 stretnutí. Stretnutia sú vedené dobrovoľníkmi a učiteľmi, ktorí sú vyškolení organizáciou Junior Achievement Slovensko.

Cieľ programu:

  • Doplniť osnovy základných škôl konceptami na rozvíjanie obchodných a ekonomických zručností,
  • zvýšiť znalosti žiakov o mestách, miestach a krajinách Európy,
  • sformulovať základné pojmy z oblasti cestovného ruchu,
  • zvýšiť povedomie žiakov o výrobe a distribúcii tovarov a služieb v krajinách a regiónoch,
  • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti a alternatívy pri rozhodovaní sa,
  • pomôcť žiakom rozumieť toku peňazí, zisku a strate v podnikaní.

       

 

DIÁRIUM