Deti deťom

Žiaci našej školy sa pravidelne stretávajú s deťmi z Detského montessori centra (súkromné predškolské zariadenie pre deti vo veku od dvoch rokov). Pripravujú  pre ne rôzne aktivity - vianočný program, MDD, čítanie a i., majú možnosť sa s nimi hrať pred aj po vyučovaní. Týmto kontaktom majú výborné možnosti prezentovať, precvičovať a aplikovať svoje kompetencie. Zároveň sú nenahraditeľnou súčasťou motivačného prostredia pre mladšie deti, najmä predškolákov, ktorí sa na školu aj vďaka týmto možnostiam veľmi tešia. Toto prepojenie poskytuje zároveň výbornú aktuálnu prezentáciu školy pre rodičov detí predškolského veku a aj vďaka tomu nemá škola problém so zápisom detí do prvého ročníka.

 

DIÁRIUM