Šport ako bežná súčasť života

Škola dbá na kvalitné vyučovanie telesnej výchovy so zámerom viesť žiakov k aktívnemu zdravému životnému štýlu. Formou riadnej TV, vlastného predmetu Plávanie a Spoločenský tanec, výcvikmi v plávaní, korčuľovaní, lyžovaní a mimoškolskými aktivitami (basketbal, športové hry), pohybom na školskom dvore, detskom ihrisku a v blízkom parku umožňujeme deťom dostatok pohybu. Cieľom je nielen rozvíjať športové talenty, ale atraktívnou formou získať pre pohyb všetky deti. Tieto aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou v rozvíjaní emocionálnej inteligencie (zvládanie záťažových situácii, tímová spolupráca a i.).

 

DIÁRIUM