Aktualitky

Škola a školský klub detí

Súkromný školský klub detí je organizačnou zložkou Súkromnej základnej školy, Lermontovova 1, Košice.

Aktualitky týkajúce sa SŠKD nájdete v zložke Aktualitky na webstránke školy.

 

DIÁRIUM