Organizácia školského roka

Začiatok školského roka:                    1. septembra 2012
Začiatok školského vyučovania: 3. septembra 2012
Začiatok vyučovania podľa rozvrhu: 4. septembra 2012
Koniec prvého polroka: 31. januára 2013
Začiatok druhého polroka: 4. februára 2013
Koniec druhého polroka: 28. júna 2013

Škola a školský klub v pracovných dňoch riadne fungujú v tomto čase:

Súkromný školský klub detí v Detskom montessori centre  7.00 - 7.30
Súkromný školský klub detí v Súkromnej základnej škole  7.30 - 8.30
Riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu  od 8.30
Súkromný školský klub detí v jednotlivých oddeleniach  po skončení vyučovania do 16.30
Mimoškolská a záujmová činnosť  15.00 - 17.00

V čase školských prázdnin funguje v priestoroch Detského montessori centra Súkromný školský klub detí podľa záujmu a potrieb klientov. Minimálny počet detí v skupine je 15.

 

DIÁRIUM