Kontakt

Súkromný školský klub detí
Masarykova 19/A
040 01 Košice

Telefonický kontakt

Kancelária RŠ:                        055 / 622 33 65
Riaditeľka školy: 0903 272 450
 
Zástupkyňa RŠ DMC:
 
0911 230 892
Zástupkyňa RŠ SZŠ: 0948 757 045
Súkromný školský klub detí: 0948 757 045
Zborovňa: 0948 757 045
Školská jedáleň: 055 / 622 18 89


Zobraziť Súkromná základná škola Masarykova na väčšej mape

Internetový kontakt

web:        www.sukromnazsmasarykova.sk
e-mail: kancelaria@sukromnazsmasarykova.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0444772132/0900

IČO: 45006059

Žiadame všetkých klientov a návštevy, aby rešpektovali zákaz vjazdu do areálu školy.

Bezplatné parkovanie je možné pozdĺž Masarykovej ulice od križovatky oproti Železničnej nemocnici.

 

DIÁRIUM