Aktualitky

Zápis do prvého ročníka

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 už prebieha. 

Zápis prebieha individuálne, konkrétny čas je potrebné rezervovať v kancelárii školy, taktiež termín návštevy školy a konzultácií pred zápisom.

Zápis do bilingválnej triedy je podmienený odporúčaním CPPaP a úspešným zvládnutím testov. Náš garant PhDr. Viera Podracká

Počet detí v prvom ročníku je limitovaný.

Prihláška

Kontakt

Prijímacia konanie

 

DIÁRIUM