Aktualitky

Rodičovské združenie

Spoločné rodičovské združenia,  o 17:00 v učebniach jednotlivých tried podľa harmonogramu:

1. A - 20. 9. 2023

1. B - 20. 9. 2023

2. A -  26. 9. 2023

2.B - 20. 9. 2023

3. A - 20. 9. 2023

3. B - 20. 9. 2023 

4. A - 20. 9. 2023

4. B - 20. 9. 2023

5.  - 20. 9. 2023

Prosíme bez prítomnosti detí v zariadení. školský klub funguje do 16:30.

 

DIÁRIUM