Aktualitky

Moja trieda, môj tím

V tomto školskom roku bude naša škola realizovať projekt Moja trieda, môj tím.

Cieľ projektu: prepojiť akademické vzdelávanie s vedou a finančnou gramotbosťou. Naučiť žiakov vytvoriť podnikateľský plán, založiť si triednu firmu, vytvoriť, dodávať a predávať produkt pod vedenímkvalifikovaných lektorov z rôznych vysokých škôl.

Garant projektu: KIDCham - Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o.

 

DIÁRIUM