Aktualitky

Kurzy a výcviky

V prvom polroku budú prebiehať pre všetky ročníky v rámci dopoludňajšieho vyučovania kurzy:

Keramika (v rámci hodín výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky)od 17 októbra do 28. októbra 2022 v priestoroch hrnčiarskej dielne na Hrnčiarskej ulici.

Kurz spoločenského tanca ( v rámci hodán telesnej a športovej výchovy) od 22. novembra do 9. decembra 2022 v priestoroch našej školy.

 

DIÁRIUM