Vývin reči a rečový vzor

Bezvýhradným rečovým vzorom pre dieťa je jeho rodič. Mamina aj otec takí akí sú, aj keby boli hoci delikventmi či na mentálnej hranici, sú aj budú pre dieťa jedinečnými vzormi v komunikácii a nielen v nej. Dieťa miluje a ctí v ranom detstve svojho rodiča takého aký je, pretože iného otca ani mamu nemá a ani vo sne mu nezíde na um, že život môže byť aj iný, pokiaľ nemá inú skúsenosť.

Ak sa veľmi inteligentný, bystrý a vcelku úspešný dospelý klient lúči so svojím dieťaťom (štvorročným a neraz aj starším) slovami a infantilným prístupom typu "Ťi moje žlaťíčko, daj mi pušinku na jozjucicku" (rozumej "Rozlúč sa so mnou, dieťa moje") a následne sa v objednanej konzultácii dožaduje vysvetlenia "poruchy" svojho dieťaťa, odpoveď je jednoznačná: JASNÝ KOMUNIKAČNÝ VZOR. Zaujímavé je, že rodič "objaví" túto odchýlku zvyčajne pri náhodnej konfrontácii na dovolenke či inom stretnutí a zistí, že konkurenčný jedinec obvykle mladší a menej inteligentný ako jeho dieťa komunikuje presne, čisto a jednoznačne a dokonca spravidla úspešnejšie aj v cudzom jazyku.

Dobrá správa: V našom zariadení úroveň reči a jazykových zručnosti monitorujeme a včas intervenujeme internú logopedickú starostlivosť, konzultácie s rodičmi, odporúčanie odbornej starostlivosti so špecialistami.

Ďalšie iné možné príčiny nesprávneho rečového vývinu: poškodenie rečového centra a zmeny v neurologickom vývine dieťaťa, krátka uzdička pod jazykom, prípadne dentálny problém.

Dieťa reaguje na slová aj neverbálne podnety. Od narodenia je nutné hovoriť s dieťaťom, nie na dieťa ani ku dieťaťu (Ja ti pomôžem, NIE Mama pomôže Matúškovi). Pre zdravý vývin dieťaťa je nevyhnutné klásť dieťaťu otázky, počúvať jeho odpovede a udržiavať s ním komunikáciu, aj keď kvôli tomu treba niekedy vypnúť mobil, televízor, alebo prestať čítať noviny.

 

DIÁRIUM